parsa co logo
شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی پارسا
 

تعمیر تاسیسات| تشخیص محل نشت آب

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه ، ممکن است مشکل نم و رطوبت از نشت و ترکیدگی لوله آب باشد


ممکن است در قسمتی از ساختمان شما یا ساختمان همسایگان شما ترکیدگی لوله اتفاق افتاده باشد و آب به دیوار یا سقف منزل نفوذ کرده باشد.یافتن محل نفوذ و نشت آب کار مشکلی است بنابراین شما نیاز به تشخیص محل ترکیدگی لوله با دستگاه دارید.ترکیدگی لوله و نشت آب همان چیزی است که باید به شدت نگران آن باشید.زیرا یکی از دلایل تخریب ساختمان ها ، ترکیدگی لوله و نشت آب است و سریعا باید محل ترکیدگی لوله تشخیص داده شود.

حتی ممکن است نشت آب بسیار جزئی باشد ولی به مرور زمان ، کم کم جذب دیوارها و همچنین شالوده ساختمان شده و اگر باعث تخریب ساختمان نشود حتما به گچ دیوارها و سقف ساختمان صدمه زده و باعث ایجاد نم و رطوبت در دیوار خواهد شد همچنین در مواردی باعث ایجاد بوی نم در کل منزل می شود.

برای تشخیص محل ترکیدگی لوله و نفوذ و نشت آب چه باید کرد

همکاران مجرب ما برای حصول اطمینان از نبود نشت آب یا ترکیدگی لوله ، از دستگاه مخصوص نشت یاب آب استفاده می کنند.به وسیله این دستگاه می توان تشخیص داد که آیا در ساختمان شما یا همسایگان شما ، ترکیدگی لوله اتفاق افتاده است یا خیر

صد در صد تضمینی - بازگشت هزینه در صورت عدم رضایت از کار

حضور فوری در محل ، قیمت مقطوع و مناسب خدمات ، رضایت مشتری

سایر خدمات شرکت در این منطقه